چاپ و انتشارات واژه پرداز اندیشه

بیش از ده سال سابقه در صنعت چاپ
شرکت چاپ و انتشارات واژه‌ پرداز اندیشه، در سال ۱۳۹۰ تاسیس گردید. واژه‌ پرداز اندیشه، تلاش می‌کند تا در راستای توسعه فرهنگ و حمایت از اصحاب فکر و اندیشه دینی و ملی، قدم بردارد. ما بر این اندیشه استواریم که باید از نهایت توان برای رضایت مشتریان خود استفاده کنیم. شرکت چاپ و انتشارات واژه پرداز اندیشه در مساحتی بالغ بر ۲۲۰۰۰ متر مربع و با طراحی مهندسی در بنا و تاسیسات، گردش مواد و جانمایی مهندسی ماشین آلات، متناسب با استانداردهای روز دنیا در صنعت چاپ تاسیس گردید و با کمک روزآمدترین تکنولوژی ها، ماشین آلات، نیروی انسانی متخصص و با پایبندی به استاندارد جهانی مدیریت و کیفیت صنعت چاپ، تولید ۱۲ میلیون جلد کتاب و نشریه در سال را هدف خود قرار داده است و تمامی مراحل تولید را در زیر یک سقف با زیربنای بیش از ۴۵۰۰ متر مربع در بخش های پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ به انجام می رساند.

مراحل ثبت سفارش

۱- بررسی فایل
۲- تعیین زمان تحویل
۳- تنظیم قرارداد
۴- ثبت درخواست مشتری
۵- ارسال فایل به لیتوگرافی
۶- تهیه زینک
۷- کنترل کیفی لیتوگرافی
۸- انجام فرآیند چاپ
۹- کنترل کیفی چاپ
۱۰- انجام فرآیند صحافی
۱۱- کنترل کیفی صحافی
۱۲- بسته‌بندی و شیرینک
۱۳- تحویل به انبار
۱۴- تسویه حساب
۱۵- تحویل به مشتری
بررسی فایل مشتری توسط کارشناس واحد سفارشات از بابت توانایی انجام کار و رفع ایرادات احتمالی
بررسی زمان ماشین آلات هر سه بخش لیتوگرافی، چاپ و صحافی از بابت زمان دهی صحیح به مشتری
کشف قیمت کار مشتری با تـوجه بــه درخواسـت‌های مشتری و ارائه پیش فاکتور و یا تنظیم پیش قرارداد
مشاوره و راهنمایی و در نـهایت ثـبـت درخـواسـت مشتری در سـیـسـتم یـکـپارچه مـدیـریت سفارشات
بررسی کامل فایل ارسالی در واحـد لـیـتـوگـرافـی، رفـع ایرادات، فرم بندی و تهیه اوزالید (نمونه‌کار)
ارسـال اوزالـیـد به مشتری، گرفتن تایید از مشتری و در نهایت تهیه زینک (پلیت) برای بخش چاپ
کنترل کیفیت مواد مصرفی و فـایل ارسـالی بـه هـمراه زینک و همچنین بهره مندی از نظرات ناظرین چاپ
کنترل رنگ توسط سیستم Densitronic و چاپ توسط ماشین‌های تمام اتوماتیک KBA با بهترین کیفیت
کنترل کیفیت کار چاپ شده از نظر درستی رنگ‌ها جهت ارسال به صحافی با تایید ناظرین چاپ
صحافی چسب گرم و جلد سـخـت با دسـتـگـاه‌هـای Kolbus و همچنین دوخت توسط ماشین دوخت Aster
کنترل کیفیت نهایی جهت ورود به مرحله بسته‌بندی و شـیرینک بـا تـایید ناظرین مشتریان
شـیـریـنـک و هـمـچـنین بـسـته‌بندی مـحـصولات در انـدازه‌هـای مـخـتـلـف بـه درخواست مشتری
جایگذاری محصولات در انبار سرپوشیده مجهز به سیستم تهویه جهت حفظ کیفیت و تحویل به مشتری
تهیه فاکتور و اعلام به مشتری به منظور تسویه حساب
توانایی بارگیری و همچنین تخلیه بار به صورت همزمان

مشتریان ما

آخرین اخبار و مقالات

اخبار داخلی و خارجی و مقالات صنعت چاپ

مراحل دریافت مجوز فیپا و مدارک مورد نیاز

مجوز فیپا کتاب و مزایای آن

مزایای استفاده از شابک کتاب و نکات تکمیلی آن

شابک کتاب و اطلاعات نهفته در آن

مراحل چاپ کتاب (نویسنده و ناشر)

بازدید حجت السلام دکتر ارزانی از مجموعه

نظرات مشتریان

شرکت واژه پرداز اندیشه از نگاه مشتریان

جدیدترین مقالات صنعت چاپ