صحافی صنعتی

تعریف صحافی صنعتی و انواع آن

|

از نظر تئوری صحافی عبارت از فن تنظیم، تجلید و به هم پیوستن اوراق چاپی و خطی است تا به این طریق بتوان از زوال اوراق مذکور جلوگیری کرده و سهولت نگهداری و استفاده از آنها  را فراهم ساخت. صحافی را از لحاظ عملیات می توان به دو بخش یعنی «صحافی پیوسته» و «صحافی ناپیوسته» طبقه بندی می شود.

صحافی پیوسته: در مواردی انجام می شود که ماشین چاپ به تجهیزات مربوط به صحافی متصل باشد. به کارگیری سیستم های اتوماتیک در بخش پس از چاپ از رشد فزآینده ی برخوردار بوده و با انجام عملیات مختلف صحافی به شکل پیوسته که شامل اتصال تجهیزات مختلف و ماشین آلات پس از چاپ در ترکیبی خاص با یکدیگر است، صورت می گیرد. نمونه های این سیستم را می توان در عملیات صحافی و دوخت مجله و صحافی کتاب با نخ دوزی و یا به صورت ته چسب در مورد کتاب مشاهده نمود.

مهمترین ویژگی و مزیت صحافی پیوسته فراهم کردن ظرفیت تولید و انجام عملیات پس از چاپ بلافاصله پس از خروج فرم از ماشین چاپ است که در جریان کاری مرتبط و به هم پیوسته صورت می گیرد. مهمترین نقطه ضعف این سیستم در پائین آوردن سرعت ماشین چاپ و هماهنگ کردن آن با سرعت ماشین های پس از چاپ است که متصل به ماشین چاپ عمل می کنند. مثل ماشین تاکنی؛ با این همه با در نظر گرفتن تمام مسائل مربوط به تولید هنوز هم انجام عملیات پیوسته در چاپ و صحافی ارزان‌تر و سریع‌تر است.

صحافی ناپیوسته: عملیات صحافی ناپیوسته شامل عملیاتی است که در ارتباط با ماشین چاپ نبوده و به طور جداگانه در بخش صحافی به صورت دستی و یا ماشینی انجام می شود. این نوع صحافی متداول ترین روش چاپ در عملیات پس از چاپ است که با ماشین های چاپ ورقی انجام میشود. از طرف دیگر معمولا عملیاتی مانند؛ شماره زنی، پرفراژ، ترتیب کردن و مفتول دوزی را می توان به طور موقت به یکدیگر مرتبط نمود و به صورت ترکیب بندی یک خط تولید چند کار مرتبط و با ترکیبات کاری مختلف استفاده نمود.

عملیات پس از چاپ به شکل ناپیوسته امکان کار با هر یک از تجهیزات را به تنهائی فراهم می کند که هر یک از ماشین های به کار گرفته شده در آن می توانند با حداکثر ظرفیت خود به تنهائی و بدون هیچ گونه محدودیتی که ممکن است در صورت متصل بودن به تجهیزات دیگر در سیستم به وجود آید کار کنند. مقدار کمی از تولیدات چاپی هستند که پس از خروج از ماشین چاپ کامل بوده و نیازی به انجام عملیات پس از چاپ نداشته باشد، به غیر از این بایستی گفت که اکثر تولیدات چاپی پس از خروج از ماشین چاپ باید برای انجام عملیات تکمیلی به بخش – های دیگر سپرده شوند.

امروزه صحافی کتاب به عنوان یک کار تخصصی است که غالبا با ماشین و به صورت مکانیکی انجام می شود، به خصوص اگر تیراژ کار زیاد باشد. اما به هر حال صحافی دستی نیز هنوز در بعضی از موارد انجام می شود، به ویژه اگر مسئله کیفیت و نفیس بودن کار مطرح باشد.

 چاپخانه های کوچکتر که نیاز به جلدسازی برای صحافی کتاب دارند معمولا فرم های چاپ شده را به واحد صحافی دیگری در خارج از چاپخانه منتقل می کنند اما فقط بعضی از چاپخانه های بزرگ که در رابطه با تولید کتاب فعالیت می کنند، به راستی دارای یک صحافی بزرگ هستند و می توانند تمام مراحل مربوط به کار از جمله جلدسازی را انجام دهند.

شایان ذکر است که چاپخانه «واژه پرداز اندیشه» با در بر داشتن لیتوگرافی، چاپ افست، صحافی و همچنین چاپ دیجیتال همگی زیر یک سقف می‌تواند تمامی خدمات چاپی (به خصوص در زمینه چاپ کتاب) را به شما عزیزان ارائه دهد.