مراحل صحافی

مراحل بخشهای مختلف فرآیند صحافی

|

با هم به بررسی بخشهای مختلف فرآیند صحافی می‌پردازیم:

۱. برش رولها و ورقها: كاغذهای رول یا ورقی به شکل و اندازه ای که برای مراحل بعدی مناسب است، بریده می شود. (cutting of webs & sheets)

۲. تا کردن: ورق ها یک یا چند بار «تا» می شوند تا از خطوط «تا» به یکدیگر متصل شوند. (folding)

۳. آماده سازی فرمها: شامل همه مراحلی است که بر روی ورقهای «تا» شده تا مرحله اتصال (چسباندن) صورت می گیرد. (forwarding)

۴. جداسازی و شکل دهی: در این مرحله روی محصولات ناتمام عملیات جداسازی یا شکل دهی انجام می شود. (pre paring processing & functional points) این عملیات شامل مراحل زیر است:

  • پرفراژ کردن ورقها، چسب زدن یا خم کردن لبه؛
  • سوراخ کردن (پانچ) برای اتصال و پرفراژ با سوراخ های درشت تر (پانچ پرفراژ) برای نفوذ بهتر چسب؛
  • خط تازنی، شیار و خط انداختن، نیم تیغ کردن برای ثبات خم لبه ها؛

۵. ترتیب ( گردهم آوردن به صورت بلوک): تولید یک بلوک صحافی نشده مستقل و ترتیب منظم فرم های تا شده کتاب یا جزوه. (gathering to blocks)

۶. چسباندن ( صحافی بلوکها): متصل کردن موقت یا دائمی اوراق و فرم های «تا» شده و ترتیب شده به صورت یک بلوک، توسط اتصال فرمها. (binding blocks)

۷. لب بری بلوکها: بلوکها به منظور قطع نهائی از سه طرف بریده می شوند. (cutting blocks)

۸. گرد کردن بلوکها: فرم دادن بلوکها به صورتی که عطف آن شکل محدب بگیرد و قسمت بریده شده جلوی کتاب به شکل مقعر درآید. این روش معمولا در بلوک های ضخیم مورد استفاده قرار می گیرد. (rounding blocks)

۹. رنگی کردن لبه های کاغذ: لبه فرمها با مرکب یا فویل فلزی رنگ آمیزی می‌شوند. (coloring edges)

۱۰. اتصال بخش های اضافی: نشانه های علامت گذاری لای کتاب، شیرازه (نوارهای تزئینی مشابه که به بلوک متصل می شوند. (jointing extra components)

۱۱. برش قطعات جلد: برش جلدهای مقوائی، روکش پارچه ای کتاب (گالینگور) یا سا ضمائم جلد برای ساخت جلد و روکش کتابها. (trimming case material)

۱۲. اتصال قطعات جلد: ساختن جلد کتاب با متصل کردن قطعات برش خورده جلد. (jointing covers)

۱۳. پرداخت سطح جلدها: چاپ کردن یا برجسته سازی جلدها یا لفافها. (suface finishing covers)

۱۴. گرد کردن جلدها: عطف کتاب در عملیات شکل دهی گرد می شود تا با شکل عطف بلوک مطابقت پیدا کند. (rounding covers)

۱۵. جلدگذاری: روند اتصال بلوک کتاب و جلد. (casing in)

۱۶. شکل و فرم دهی محصول: در این مرحله محکم کردن قسمت های متصل به هم، شکل دهی و فرم دهی جاناخنی یا لولای کتاب و همچنین اجرای مرحله شکل دهی به عطف کتاب انجام می شود. (forming the product)

۱۷. کامل کردن محصول: شامل قرار دادن لفاف، قرار دادن ضمائم و چسباندن لیبل ها بر روی جلد یا پوشش است. (completing the product)

۱۸. بسته بندی محصول: محصولات به صورت جداگانه یا به صورت دسته ای بسته بندی می شوند. بسته بندی در واحدهای انتقال (بسته بندی پالت) انجام می شود. (packing the product)