مراحل صحافی کتاب

مراحل صحافی کتاب (به اختصار)

|

صحافی کتاب شامل چندین مرحله است. هر مرحله آن جداگانه تولید می‌شود و سپس در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. ساخت بلوک: اوراق حامل اطلاعات (چاپ شده) به صورت بلوک در می آیند. (block)

۲. ساخت جلد: جلد برای حفاظت از فرم ها و ورق های چاپ شده، به آن متصل می شود و مورد استفاده قرار می گیرد. (cover)

۳. بخش های تکمیلی: بخش های سازهای پیش ساخته مانند؛ فنر، پلاستیک و … که باید به محصول متصل شوند. (finished parts)

۴. ضمائم: اطلاعات و مواد تبلیغاتی که درون کتاب پیوست و جاگذاری می شوند. برای مثال کارتها، نمونه محصولات، سی دی و … . (supplements)

۵. ساخت روکش یا لفاف جلد: یک روکش به دور جلد کتاب ها و جزوات لفاف می۔ شود. امروزه روکش ها غالبا برای اهداف تبلیغاتی استفاده می شود. (jacket)