چاپ افست

چاپ با دستگاه‌های پیشرفته و مدرن به همراه تکنسین‌های مجرب

این چاپخانه با در اختیار داشتن ۶۰ ورق ماشین چاپ در ابعاد ۲ و ۴٫۵ ورقی با امکانات دو رنگ، ۴ رنگ و ۵ رنگ از کمپانی KBA بوده و با گردش کار لوگوترونیک و کنسول کنترل رنگ Densitronick-S سامانه چاپ خود را تجهیز نموده است. تمامی اجزای سامانه JDF پذیر بوده و دارای بالاترین سطح اتوماسیون بوده و به صورت ویژه برای چاپ کاغذهای نازک تا ۰/۴۰ میلیمتر تخصصی شده اند.

ترکیب تکنولوژی روزآمد ماشین آلات، سامانه مدیریت رنگ و استفاده از مواد اولیه مرغوب و استاندارد امکان چاپ با عالی ترین کیفیت را به صورت مستمر برای شما فراهم آورده است.

 

  •  یک دستگاه ماشین چاپ ۴/۵ ورقی ۵ رنگ KBA همراه با کنسول کنترل رنگ Densitronick
  • دو دستگاه ماشین چاپ ۴/۵ ورقی ۲ رنگ KBA با قابلیت پشت و رو زن به صورت همزمان
  • یک دستگاه ماشین چاپ ۲ ورقی ۵ رنگ با قابلیت ورنی واتربیس به صورت آنلاین
  • یک دستگاه ماشین چاپ ۲ ورقی ۴ رنگ با قابلیت پشت و رو زن به صورت همزمان
  • یک دستگاه ماشین چاپ ۲ ورقی ۲ رنگ با قابلیت پشت و رو زن به صورت همزمان
  • یک دستگاه لترپرس ۲ ورقی سیلندری Heidelberg
  • دو دستگاه ماشین شماره زن

دستگاه‌ها

ماشین ۷۵ دو رنگ پشت رو زن KBA

ماشین ۱۰۵ پنج رنگ یک رو KBA

ماشین ۱۰۶ دو رنگ پشت و رو زن KBA

ماشین ۷۵ چهار رنگ پشت رو زن KBA

ماشین برش دهانه ۱۱۵ Wohlenberg